2 Samuel 15:1

2 Samuel 15:1 NB

En tid etter skaffet Absalom seg vogn og hester og femti mann som løp foran ham.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del