2 Samuel 1:14

2 Samuel 1:14 NB

Da sa David til ham: Hvordan kunne du driste deg til å legge hånd på Herrens salvede, og drepe ham?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del