2 Peter 3:7

2 Peter 3:7 NB

Men de himler og den jord som nå er, er ved det samme Guds ord spart til ilden. De blir holdt oppe til den dagen når de ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del