2 Peter 3:15

2 Peter 3:15 NB

og akt vår Herres tålmodighet som frelse! Slik har også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, etter den visdom som er ham gitt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 2 Peter 3:15