2 Peter 3:11

2 Peter 3:11 NB

Da nå alt dette går i oppløsning, hvor nødvendig er det da at dere ferdes i hellighet og gudsfrykt
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 2 Peter 3:11