2 Peter 3:1

2 Peter 3:1 NB

Mine kjære! Dette er alt det andre brevet jeg skriver til dere. Begge to er skrevet for å vekke deres rene sinn ved min påminnelse
NB: Norsk Bibel 88/07
Del