2 Kongebok 25:6

2 Kongebok 25:6 NB

Da grep de kongen og førte ham opp til Babels konge i Ribla og avsa dom* over ham.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del