2 Kongebok 24
NB

2 Kongebok 24

24
1I hans tid kom kongen i Babel, Nebukadnesar, opp. Og Jojakim ble hans tjener i tre år, så falt han fra ham igjen. 2Og Herren sendte mot ham kaldeiske og syriske og moabittiske og ammonittiske hærflokker. Han sendte dem mot Juda for å ødelegge det, slik som Herren hadde talt ved sine tjenere profetene. 3Det var bare etter Herrens bud dette kom over Juda, fordi han ville støte dem bort fra sitt åsyn for Manasses synders skyld, for alt det han hadde gjort, #18:25. 21:10 ff. 23:26. Jer 15:4. 4men også på grunn av det uskyldige blod som han hadde utøst, så han fylte Jerusalem med uskyldig blod. Og Herren ville ikke tilgi. #21:16. 5Det som ellers er å fortelle om Jojakim og alt det han gjorde, det er skrevet i Judas kongers krønike.
6Jojakim la seg til hvile hos sine fedre, og hans sønn Jojakin ble konge etter ham. 7Men kongen i Egypt dro ikke mer ut av sitt land, for kongen i Babel hadde tatt alt det som hadde tilhørt kongen i Egypt, fra Egypterbekken til Frat-elven.
Jojakin regjerer i Juda
8Jojakin var atten år gammel da han ble konge, og han regjerte tre måneder i Jerusalem. Hans mor hette Nehusjta. Hun var datter av Elnatan, og var fra Jerusalem.
9Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, akkurat som hans far hadde gjort. 10På den tiden dro Babels konge Nebukadnesars menn opp til Jerusalem, og beleiret byen.
11Siden dro kongen i Babel, Nebukadnesar, selv mot byen, mens hans menn holdt den beleiret. 12Da gikk Judas konge Jojakin ut til kongen i Babel, både han og hans mor og tjenerne og høvedsmennene og hoffmennene. Og kongen i Babel tok ham til fange i sitt åttende regjeringsår. #2Krøn 36:10. Jer 22:24-26. 13Han førte bort alle skattene i Herrens hus og i kongens hus, og han brøt gullet av alle de redskapene som Israels konge Salomo hadde fått laget i Herrens tempel, slik som Herren hadde sagt. #18:16. 20:17. 2Krøn 36:10. 14Han bortførte hele Jerusalem, alle de fornemste og rikmennene, ti tusen fanger. Han bortførte også alle tømmermenn og steinhoggere og smeder. Det ble ikke noen tilbake uten de fattigste av landets folk. 15Han bortførte Jojakin til Babel. Også kongens mor og koner og hoffmenn og de mektigste i landet førte han som fanger fra Jerusalem til Babel. #Jer 22:26. 24:1. 29:2. 16Og alle rikmennene, sju tusen, og tømmermennene og steinhoggerne og smedene, ett tusen, alle sammen djerve krigsmenn, dem førte kongen som fanger til Babel. 17Og kongen i Babel satte hans onkel Mattanja til konge etter ham, og han forandret navnet hans til Sidkia. #2Krøn 36:10-13. Jer 37:1 ff.
Sidkia regjerer i Juda
18Sidkia var tjueen år gammel da han ble konge, og han regjerte elleve år i Jerusalem. Hans mor hette Hamutal. Hun var datter av Jirmeja, og var fra Libna. #23:31. Jer 52:1 ff. 19Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, slik som Jojakim hadde gjort. 20På grunn av Herrens vrede gikk det slik med Jerusalem og Juda, inntil han kastet dem bort fra sitt åsyn. - Og Sidkia gjorde opprør mot kongen i Babel. #2Krøn 36:13. Esek 17:15.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.