2 Kongebok 21:3

2 Kongebok 21:3 NB

Han bygde opp igjen de offerhaugene som hans far Hiskia hadde ødelagt, og han reiste altere for Ba’al og laget et Astarte-bilde, slik som Israels konge Akab hadde gjort. Han tilba hele himmelens hær og dyrket den.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del