2 Kongebok 21:25

2 Kongebok 21:25 NB

Det som ellers er å fortelle om Amon, om det han gjorde, det er skrevet i Judas kongers krønike.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del