2 Kongebok 21:23

2 Kongebok 21:23 NB

Og Amons tjenere sammensverget seg mot ham og drepte kongen i hans hus.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del