2 Kongebok 21:17

2 Kongebok 21:17 NB

Hva som ellers er å fortelle om Manasse og om alt det han gjorde, om den synd som han gjorde, det er skrevet i Judas kongers krønike.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del