2 Kongebok 21:14

2 Kongebok 21:14 NB

Og jeg vil støte fra meg den rest som er igjen av min arv, og overgi dem i deres fienders hånd. De skal bli til bytte og rov for alle sine fiender
NB: Norsk Bibel 88/07
Del