2 Kongebok 2:22

2 Kongebok 2:22 NB

Og vannet ble friskt og har vært så til denne dag, etter det ordet som Elisja hadde talt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 2 Kongebok 2:22