2 Kongebok 14:28

2 Kongebok 14:28 NB

Det som ellers er å fortelle om Jeroboam, om alt det han gjorde, og om alle hans store gjerninger, om de kriger han førte og hvordan han vant tilbake til Israel den del av Damaskus og Hamat som før hadde tilhørt Juda, det er skrevet i Israels kongers krønike.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del