2 Kongebok 14:27

2 Kongebok 14:27 NB

Herren hadde ikke sagt at han ville utslette Israels navn under himmelen, derfor frelste han dem ved Jeroboam, Joasjs sønn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del