2 Kongebok 14:25

2 Kongebok 14:25 NB

Han vant tilbake landområdene som hadde tilhørt Israel fra der hvor veien går til Hamat, og til Ødemarks-havet, slik som Herren, Israels Gud, hadde talt ved sin tjener profeten Jona, Amittais sønn, fra Gat-Hefer.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del