2 Kongebok 14:23

2 Kongebok 14:23 NB

I Judas konge Amasjas, Joasjs sønns femtende år ble Jeroboam, sønn av Israels konge Joasj, konge i Samaria. Og han regjerte i førtien år.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del