2 Kongebok 14:20

2 Kongebok 14:20 NB

Så kjørte de ham derfra med hester, og han ble begravet i Jerusalem hos sine fedre i Davids by.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del