2 Kongebok 14:19

2 Kongebok 14:19 NB

De gjorde en sammensvergelse mot ham i Jerusalem. Da flyktet han til Lakisj, men de sendte folk etter ham til Lakisj og drepte ham der.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del