2 Kongebok 14:18

2 Kongebok 14:18 NB

Det som ellers er å fortelle om Amasja, det er skrevet i Judas kongers krønike.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del