2 Kongebok 14:15

2 Kongebok 14:15 NB

Det som ellers er å fortelle om Joasj, om det han gjorde, og om hans store gjerninger og hans krig med Judas konge Amasja, det er skrevet i Israels kongers krønike.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del