2 Kongebok 12:8

2 Kongebok 12:8 NB

Og prestene samtykte i at de ikke skulle ta imot penger av folket. Men så skulle de heller ikke sette i stand templet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del