2 Kongebok 12:20

2 Kongebok 12:20 NB

Hans tjenere reiste seg mot ham og fikk i stand en sammensvergelse og drepte Joasj i Millo-huset, på veien ned til Silla.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del