2 Kongebok 12:2

2 Kongebok 12:2 NB

Joasj gjorde det som var rett i Herrens øyne, hele den tiden presten Jojada veiledet ham.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del