2 Kongebok 12:19

2 Kongebok 12:19 NB

Det som ellers er å fortelle om Joasj og om alt det han gjorde, er skrevet i Judas kongers krønike.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del