2 Kongebok 12:16

2 Kongebok 12:16 NB

Men de pengene som kom inn ved skyldoffer og syndoffer, gikk ikke til Herrens hus, de tilfalt prestene.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del