2 Kongebok 12:15

2 Kongebok 12:15 NB

Ingen holdt regnskap med de mennene som tok imot pengene og ga dem til arbeidslederne, for de gikk ærlig fram.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del