2 Kongebok 11:4

2 Kongebok 11:4 NB

Men i det sjuende året sendte Jojada bud etter livvaktens høvedsmenn og lot dem komme inn til seg i Herrens hus. Han gjorde en pakt med dem og tok dem i ed der i Herrens hus og viste dem kongens sønn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del