2 Kongebok 11:3

2 Kongebok 11:3 NB

Siden var han hos henne i Herrens hus og ble holdt skjult i seks år, mens Atalja regjerte i landet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del