2 Kongebok 11:19

2 Kongebok 11:19 NB

Så tok han med seg høvedsmennene og livvakten og vaktmennene og hele folkemengden, og de førte kongen ned fra Herrens hus og gikk inn i kongens hus gjennom vaktmennenes port. Og han satte seg på kongetronen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del