2 Kongebok 1:6

2 Kongebok 1:6 NB

De svarte: En mann kom og møtte oss, og han sa: Gå tilbake til kongen som har sendt dere, og si til ham: Så sier Herren: Er det fordi det ikke er noen Gud i Israel at du sender bud for å spørre Ba’al-Sebub, Ekrons gud? Derfor skal du ikke stige ned fra den sengen du er steget opp i, du skal dø.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del