2 Kongebok 1:4

2 Kongebok 1:4 NB

Derfor sier Herren så: Du skal ikke stige ned fra den sengen du er steget opp i, du skal dø. Dermed gikk Elia.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del