2 Kongebok 1:18

2 Kongebok 1:18 NB

Det som ellers er å fortelle om Akasja og det han gjorde, det er skrevet i Israels kongers krønike.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del