2 Kongebok 1:14

2 Kongebok 1:14 NB

Ild for ned fra himmelen og fortærte begge de første høvedsmenn over femti med deres menn. Men la nå mitt liv være dyrt i dine øyne.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del