2 Kongebok 1:10

2 Kongebok 1:10 NB

Men Elia svarte høvedsmannen over femti: Er jeg en Guds mann, så skal ild fare ned fra himmelen og fortære deg og dine femti menn! Da for det ild ned fra himmelen og fortærte ham og hans femti menn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del