2 Kongebok 1:1

2 Kongebok 1:1 NB

Etter Akabs død gjorde Moab opprør mot Israel.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del