2 Korinter 7:7

2 Korinter 7:7 NB

men ikke bare ved at han kom, men også ved den trøsten han selv var blitt trøstet med hos dere. Han fortalte oss hvordan dere lengtet, hvor bedrøvet dere var, og hvor nidkjære dere nå er for meg. Dette gjorde meg enda mer glad.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 2 Korinter 7:7