2 Korinter 7:4

2 Korinter 7:4 NB

Jeg har stor tiltro til dere, og jeg priser meg lykkelig over dere. Jeg er blitt rikelig trøstet og har fått glede i overflod i all vår trengsel.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 2 Korinter 7:4