2 Korinter 7:14

2 Korinter 7:14 NB

Så når jeg har rost dere overfor ham, så er jeg ikke blitt til skamme. Likesom vi i alle ting har talt sant til dere, så har også våre rosende ord til Titus vist seg å være sannhet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del