2 Korinter 7:13

2 Korinter 7:13 NB

Ved dette er vi blitt trøstet. Og i tillegg gledet vi oss enda mer over hvor glad Titus var blitt. For dere har alle vært med på å stille hans ånd til ro.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 2 Korinter 7:13