2 Korinter 7:12

2 Korinter 7:12 NB

Når jeg skrev til dere, var det ikke på grunn av ham som hadde gjort uretten, heller ikke av hensyn til ham som hadde lidd urett. Men det var for at den nidkjærhet dere har for oss, skulle bli åpenbart hos dere, for Guds åsyn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 2 Korinter 7:12