2 Korinter 5

5
Overkledd med et himmelsk legeme
1Vi vet jo at om det teltet vi lever i på jorden blir brutt ned, så har vi en bygning som er av Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himmelen. #Job 4:19. Sal 103:14. Jer 10:20. 2Pet 1:13,14. 2Og mens vi er her, sukker vi, fordi vi lengter etter å bli overkledd med vår bolig fra himmelen. #Rom 8:23. 3For så sant vi er ikledd den, skal vi ikke bli funnet nakne. 4Vi som er i dette teltet, sukker under byrden. For vi vil ikke bli avkledd, men overkledd, for at det dødelige skal bli oppslukt av livet. #Rom 8:11. 1Kor 15:52-54. 5Men han som har satt oss i stand til nettopp dette, er Gud, som har gitt oss Ånden som pant. #1:22. Rom 8:15. Ef 1:14. 6Derfor er vi alltid frimodige, selv om vi vet at så lenge vi er hjemme i legemet, er vi borte fra Herren. #1Krøn 29:15. Sal 39:13. 119:19. Heb 11:13. 7For vi vandrer i tro, ikke i beskuelse. #Rom 8:24. 1Kor 13:12. Heb 11:1. 1Pet 1:8. 8Vi er altså frimodige, og vil heller være borte fra legemet og hjemme hos Herren. #Fil 1:23. 1Tess 4:17. 9Derfor setter vi også vår ære i - enten vi er hjemme eller borte - å være ham til behag. 10For vi må alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, etter det han gjorde, enten godt eller ondt. #Sal 62:13. Jer 17:10. Matt 16:27. Apg 10:42.#Rom 14:10.
Forlikelsens tjeneste
11Da vi altså kjenner frykten for Herren, søker vi å vinne mennesker. Men for Gud er vi åpenbare. Jeg håper også å være åpenbar for deres samvittigheter. #4:2.
12Ikke så at vi igjen anbefaler oss selv for dere. Men vi gir dere anledning til å rose dere av oss, så dere kan ha noe å sette imot dem som roser seg av det de er i det ytre og ikke i hjertet. #1:14. 3:1. 1Sam 16:7. 1Tim 4:2. 13For om vi var fra oss selv, så var det for Gud, og er vi ved sans og samling, så er det for dere. #11:16. 12:11. Mark 3:21. 14For Kristi kjærlighet tvinger oss, idet dette er avgjort: Én er død for alle, og derved har de alle dødd. 15Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og ble reist opp for dem. #Rom 6:11. 14:7,8. 1Kor 6:19. 1Tim 2:6. Heb 2:9. 16Så kjenner vi fra nå av ikke noen etter kjødet. Har vi òg kjent Kristus etter kjødet, så kjenner vi ham nå ikke lenger slik. 17Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt. #Jes 43:19.#Rom 8:1. Gal 6:15. Ef 4:24. Åp 21:5. 18Men alt dette er av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Kristus og ga oss forlikelsens tjeneste. #3:6. Rom 5:10. Kol 1:20. 1Joh 4:10. 19Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned i oss ordet om forlikelsen. #Rom 3:25. 20Så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted: La dere forlike med Gud! #Jes 52:7. Luk 10:16. Ef 6:20. 21Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. #Jes 53:6,9,12. Rom 5:19. 8:3. Gal 3:13. 1Pet 2:22,24.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring

;