2 Krønikebok 9:9

2 Krønikebok 9:9 NB

Så ga hun kongen ett hundre og tjue talenter gull og krydderier i stor mengde og edelsteiner. Aldri har det vært en slik mengde krydderier i landet som det dronningen av Saba ga kong Salomo.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del