2 Krønikebok 9:8

2 Krønikebok 9:8 NB

Lovet være Herren din Gud, som hadde velbehag i deg, så han satte deg på sin trone som konge for Herren din Gud! Fordi din Gud elsker Israel og vil holde det oppe til evig tid, satte han deg til konge over dem for å håndheve rett og rettferdighet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del