2 Krønikebok 9:7

2 Krønikebok 9:7 NB

Lykkelige er mennene dine, og lykkelige er disse tjenerne dine som alltid står for ditt åsyn og hører din visdom.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del