2 Krønikebok 9:6

2 Krønikebok 9:6 NB

Jeg trodde ikke det de fortalte, før jeg kom og fikk se det med egne øyne. Men nå ser jeg at de ikke har fortalt meg halvparten om din store visdom. Du er enda større enn det gjetordet jeg har hørt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del