2 Krønikebok 9:31

2 Krønikebok 9:31 NB

Så la Salomo seg til hvile hos sine fedre og ble begravet i sin far Davids by. Og hans sønn Rehabeam ble konge etter ham.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del