2 Krønikebok 9:30

2 Krønikebok 9:30 NB

Salomo var konge i Jerusalem over hele Israel i førti år.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del