2 Krønikebok 9:29

2 Krønikebok 9:29 NB

Det som ellers er å fortelle om Salomo, både i hans første og i hans senere dager, er oppskrevet i profeten Natans krønike og i Akia fra Sjilos profetbok og i seeren Iddos syn om Jeroboam, Nebats sønn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del